Mensen blijven in beweging

Wie zijn wij?

De initiatiefnemers van het artrose netwerk en deze website zijn de regiobesturen van regio 9 en 8 (West Brabant en Zeeland) van de VvOCM (Vereninging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Het artrose netwerk is tot stand gekomen door samenwerking van alle intercollegiale overleggroepen uit deze regio’s. Zij hebben hun krachten gebundeld en een behandeltraject opgezet om artrosepatiënten volgens de laatste behandelmethodes te kunnen begeleiden en tevens extra ondersteuning te bieden door het geven van aanvullende informatie over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de artrosepatiënt. De website dient hierbij als extra hulpmiddel.

Aan het artrose netwerk was een onderzoeksprogramma van drie jaar gekoppeld om behandelgegevens te registreren en te bestuderen. Op deze manier willen wij de wetenschappelijk bewezen positieve resultaten van behandeling volgens het protocol inzichtelijk maken voor patiënten en verzekeraars. Indien u interesse heeft om het volledige artikel te ontvangen kunt u een email sturen naar info@artrose-netwerk.nl