Informatie patienten

Wat is het artrose netwerk?
Het artrose netwerk is een samenwerkingsverband van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, die zich hebben verplicht om artrose op een speciale manier te behandelen.

Waarom een artrose netwerk?
De inzichten over behandelingen van aandoeningen worden telkens verbeterd en de oprichters van het artrose netwerk hebben twee jaar lang de meest recente best practice methodes naast elkaar gelegd om te bekijken wat de beste aanpak is van artroseklachten.

Uit dit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren, die zijn meegenomen in de opzet van dit behandelprotocol.


Met al deze gegevens is, op basis van de reeds bestaande richtlijn artrose van de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, een vorm van behandeling opgezet, die voldoet aan de laatste eisen. U gaat hierbij als patiënt aangeven wat u het meeste beperkt ten aanzien van de artrose. Uit deze gegevens stelt u met uw therapeut een lijst samen van drie zaken die u het meest hinderen of beperken bij uw dagelijks functioneren. Het behandelplan zal zich hier volledig op richten. Indien nodig wel met  aanvullingen van training op lokaal niveau indien dat volgens de expertise van de oefentherapeut noodzakelijk is om uw behandeldoelen te realiseren. Al uw kostbare behandeltijd wordt dus besteed aan het verminderen van uw beperkingen. Het belastingsniveau zal stapsgewijs worden opgevoerd van licht naar zwaar.

Bij het afsluiten van de behandeling krijgt u een op maat gemaakt bewegings- en/of sportadvies.Tevens kunt u oefeningen en informatie altijd terugzien op uw inlogpagina. Tevens kan uw oefentherapeut u van advies blijven dienen via de website. Voor patiënten die niet beschikken over een computer of internet, zal de oefentherapeut een papieren versie beschikbaar stellen.

Ga terug naar de vorige pagina..