Mensen blijven in beweging

Uitgangspunten van het protocol

De uitgangspunten van het protocol zijn in hoofdlijnen de principes van oefentherapie Cesar en Mensendieck, verder specifiek gemaakt in de richtlijn artrose van de VVOCM, aangevuld met de laatste inzichten voor effectieve en evidence based behandelmethodes, waaronder het principe van GRADIT-activity.

Indien u nog meer informatie wenst te ontvangen over de inzichten die ten grondslag hebben gelegen aan het artrose protocol, de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek of andere vragen heeft, dan kunt u zich richten tot een van de deelnemende oefentherapeuten Cesar of Mensendieck in uw regio of uw vraag sturen naar info@artrose-netwerk.nl