Mensen blijven in beweging

Opzet van het protocol

 • Aanmelding patiënt, nagaan of de patiënt voldoet aan in- en exclusie criteria
 • Afnemen anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Nulmeting. Te gebruiken testen
 • Vaststellen hulpvraag patiënt
 • Gezamenlijk opstellen van drie belangrijkste behandeldoelen met de patiënt
 • Geven van 1e deel informatiepakket aan patiënt, via website of papieren versie
 • Tussenmeting, na afsluiting deel 1, evaluatie van mate realisatie behandeldoelen
 • Geven van 2e deel informatiepakket na volgen van eenderde deel behandelingen
 • Tussenmeting, na afsluiting deel 2, evaluatie van mate realisatie behandeldoelen
 • Geven van 3e deel informatiepakket na volgen van tweederde deel behandelingen
 • Eindmeting, eindevaluatie van realisatie behandeldoelen, patiënttevredenheidsenquête
 • Na zes maanden opsturen van evaluatieformulier huidige status naar patiënt