Mensen blijven in beweging

Inleiding informatie professionals

Dit protocol is gemaakt op initiatief van het regiobestuur van regio 9 van de VVOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Het project is gestart in 2005. Vanaf 2006 zijn alle IOC en IOM groepen (Intercollegiaal Overleg Cesar/Mensendieck) aan de slag gegaan om informatie te verzamelen. In een later stadium hebben de IOC en IOM groepen van regio 8 zich hierbij aangesloten. De richtlijn artrose, destijds ontwikkeld door de VBC, en later opnieuw uitgegeven door de VVOCM is, in verkorte vorm, een van de pijlers van dit protocol. Dit is aangevuld met informatie verkregen uit best practice methodes en evidence based handelen met betrekking tot artrose van de laatste jaren.

In 2007 heeft het regiobestuur een aanvraag voor subsidie ingediend en verkregen bij Robuust, die zorgt voor ondersteuning van de eerstelijns gezondheidszorg in Zuid-Nederland. Door deze subsidie kon het project beter worden onderbouwd en konden diverse professionals buiten de regiobesturen worden aangetrokken om een bijdrage te leveren.

De opzet van het protocol bestaat eerst uit de beschrijving en onderbouwing. Daarna volgen de diverse bijlagen. Als ondersteuning van het protocol is voor patiënten een website gemaakt: www.artrose-netwerk.nl. Op deze website kunnen patiënten, die het behandelprogramma gaan volgen, inloggen met een code, die zij krijgen van hun oefentherapeut. Hierdoor krijgen zij toegang tot extra informatie over artrose en overzichten met oefeningen. Dit wordt in drie onderdelen beschikbaar gesteld aan de patiënt, telkens bij het starten van deel 1, 2 of 3 van het programma.

Doel hiervan is de patiënt niet in één keer te overladen met informatie en tevens om therapietrouw te bevorderen. Patiënten, die niet beschikken over een computer of internet krijgen dezelfde informatie, ook in drie delen, op papier uitgereikt. De extra informatie achten wij een belangrijk onderdeel van het programma, aangezien artrose over het algemeen een chronische aandoening is. Patiënten zijn daarom gebaat bij een gedegen uitleg over hun aandoening en hoe hiermee, ook na het afsluiten van het behandelprogramma, om te gaan. Het programma is een afgerond geheel en bestaat uit een minimum van twaalf en een maximum van achttien behandelingen.