Mensen blijven in beweging

Persoonlijke behandeldoelen

De patiënt formuleert, in samenspraak met de therapeut, drie behandeldoelen. De Patiënt Specifieke Klachten vragenlijst kan hem hierbij behulpzaam zijn. Het is echter niet verplicht, dat de patiënt een of meerdere onderwerpen hieruit kiest. Onderaan de lijst wordt ook vernoemd “andere zaken”, dus dat kan een ander item zijn.

Alle drie de behandeldoelen dienen op deze manier te worden gespecificeerd. De consequentie hiervan kan zijn, dat gegeven het motorisch leerproces en het minimaliseren van transferproblemen, er één of twee afspraken bij de patiënt thuis of in een andere praktijksituatie worden gepland om daadwerkelijk te oefenen op locatie indien nodig. De VAS scorelijst zal hierbij worden gebruikt om een nulmeting, tussen- en eindmeting te maken.

Het belangrijkste gegeven is, dat de patiënt zelf aangeeft wat hij verbeterd wilt hebben, vervolgens in overleg met de therapeut hier een realistisch en meetbaar doel voor stelt, en dat de meetinstrumenten nuttig zijn om te bekijken of het doel gehaald is en om deze resultaten ook zichtbaar te maken voor de patiënt, de therapeut en de zorgverzekeraars.