Mensen blijven in beweging

Doelstelling ontwikkeling van het protocol

Een behandelprotocol voor de behandeling van artrosepatiënten door oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Het protocol is transparant, innovatief en goed toepasbaar. Het protocol is ontwikkeld om een interactieve behandelmethode aan te reiken voor patiënten met artrose. Artrose valt als indicatie niet onder de lijst chronische aandoeningen. Hiervoor is dus een afgerond behandelplan en doel noodzakelijk.

Momenteel wordt artrose nog vaak met doorlopende therapie behandeld . Dit is volgens inzichten van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck niet noodzakelijk. Recente onderzoeken tonen aan dat actief oefenen, en dan met name in de vorm van ADL activiteiten, het meest bijdragen tot gezond functioneren. Dit is goed aan te leren in een van te voren bepaald en afgerond behandelschema; een programma dat informeert en appelleert aan de zelfredzaamheid van de patiënt.

Behandeling volgens het protocol is wetenschappelijk bewezen volgens een studie onder 82 deelnemers, uitgevoerd over de periode 2009-2012, en gepubliceerd in de uitgave mei 2013 van het blad Beweegreden van de VvOCM.