Mensen blijven in beweging

Doelgroep

Mensen met beperkingen in activiteiten en/of participatie, veroorzaakt door artrose, in de leeftijdscategorie van vijftig jaar en ouder.

Inclusiecriteria:

 • Volwassenen
 • De diagnose artrose is gesteld door huisarts of specialist
 • De patiënt ondervindt beperkingen in activiteiten en/of participatie door artrose
 • De patiënt is in staat zelfstandig de oefeningen uit te kunnen voeren
 • De patiënt is bereid zich te verplichten om het protocol geheel te doorlopen
 • De patiënt is verwezen door huisarts of specialist (Met de invoering van de directe toegankelijkheid oefentherapie per 1 juli 2008 kan het voorkomen dat patiënten zich ook rechtstreeks tot de oefentherapeut wenden. Door middel van een screening wordt nagegaan of de patiënt zonder verwijzing in aanmerking komt voor oefentherapeutische behandeling. De diagnose artrose moet in ieder geval door huisarts of specialist gesteld zijn).

Exclusiecriteria:

 • De diagnose artrose is niet gesteld
 • De patiënt staat ingeschreven voor opname in verband met de artroseklachten
 • De patiënt heeft minder dan twaalf maanden geleden een operatie ondergaan, waarbij het aangedane gewricht is vervangen
 • De patiënt kan niet zelfstandig de oefeningen uitvoeren
 • De patiënt is onvoldoende gemotiveerd om deel te nemen aan het protocol
 • De patiënt wenst zich niet te verplichten tot deelname aan het gehele traject