Mensen blijven in beweging

Doelen van het protocol

  • Het behandelen van patiënten met beperkingen in activiteiten en/of participatieproblemen, welke worden veroorzaakt door artrose
  • De juiste voorwaarden scheppen om het halen van de behandeldoelen van de patiënt mogelijk te maken
  • Uniforme behandelwijze door oefentherapeuten Cesar en Mensendieck op grond van de richtlijn artrose van de VVOCM
  • Het informeren van patiënten met artrose over hun aandoening via de speciale website of een eigen oefenboek
  • Adviseren en motiveren van de patiënt met betrekking tot voldoende bewegen en/of aangepast sporten
  • Pijnbestrijding en het leren omgaan met pijn. Het verbeteren van het dagelijkse functioneren. Het leren vermijden van verkeerde belasting of overbelasting. Verbeteren van het uithoudingsvermogen. Automatiseren van aangeleerde bewegingen
  • Indien mogelijk verminderen van pijnmedicatie in overleg met de behandelend arts
  • Bevorderen van mobiliteit, zelfstandig functioneren en zelfredzaamheid van de patiënt
  • Indien noodzakelijk, in overleg met de patiënt één of twee huisbezoeken afspreken. Dit kan nodig zijn om specifieke advisering betreffende situaties te geven over problemen, die de patiënt ervaart in zijn dagelijks functioneren. Of om een specifieke dagelijkse activiteit zonder transferprobleem te oefenen
  • Indien nodig de patiënt doorverwijzen naar andere disciplines, zoals reumatoloog, orthopeed, revalidatiearts, ergotherapeut, diëtist of podotherapeut